$row['baslik']

Konsept Hizmeti

Konusunda uzman mimarlarımız tarafından yeni bir mekana geçmeden önce o mekanın uygunluğunun değerlendirilmesi için yerinde yapılan çalışmalardır.


Mekanlar için piyasa ve yönetmeliklere ilgili ihtiyaç duyulan diğer tüm yönetmeliklere göre irdelenirken, öte yandan mekan sahibi işletmecinin istek ve ihtiyaçları değerlendirilip mekanın buna uygunluğu konusunda müşteriye fizibilite, yaklaşık maliyet ve program verilir.
Bir mekan için gerekli olabilecek her çeşit mobilya tasarımı, o mekanın konseptine özgün olarak tasarlanır.
İstenilen renk ve dokuda atölyemizde üretilen mobilyalarımız, düşünülen mekanın durum tespiti yapılarak rölöve projeleri hazırlanır. İhtiyaç listeleri ile konusundaki tecrübeleri doğrultusunda fonksiyon şemasına göre alternatifli konsept projeler hazırlanır.
Fonksiyon belirlenmesi, genel yerleşim ve mekan yapılanması konularının netleştiği konsept projeler, kendisini tekrar etmeyen, özgün, çağdaş, sıradışı ve fonksiyonel tasarımlar ile uygulamaya yönelik projelerin temelini oluşturur.


-Modern
-Klasik
-Özgün